BAP Yönergesi Değişikliği Duyurusu

13 Ekim 2020 Salı

Üniversitemiz Senatosunun 13.01.2017 tarih ve 2017-119/2 sayılı kararı ile kabul edilen “Giresun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama, Değerlendirme Ve İzleme Yönergesi”, Üniversitemiz senatosunun 09 Ekim 2020 tarih ve 2020-191/2 sayılı kararı ile revize edilmiştir.