İlkeler

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Amaç

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Giresun Üniversitesi’nin misyon, vizyon ve temel değerlerine bağlı olarak anılan değerlerle çalışmalarına başlamıştır.

Misyon Bildirimi

Giresun Üniversitesi’nin geliştireceği bilim politikası çerçevesinde BAP bilim politikasının oluşturulması ve geliştirilmesi, Proje çalışmalarından çıkan araştırma sonuçlarının uygulanabilir, ülke ekonomisine katma değere sahip ve patente dönüşmesinin sağlanması, Giresun Üniversitesi araştırıcılarının ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma etkinliklerinin artırılması ve üniversitenin hak ettiği saygınlığına ulaşmasının sağlanmasıdır.

Vizyon Bildirimi

Ulusal ve uluslararası araştırmalarıyla dünya ölçütlerinde bilgi üreten, bilgiyi paylaşan yaygınlaştıran, sinerji yaratan ve böylece ülkenin geleceğine katkıda bulunan üniversite içinde lider bir birim olmak.

Temel Değerler

Dürüstlük, saydamlık, adalet ve insan haklarına saygı,
Akademik mükemmellik,
Akademik özgürlük,
Yaratıcılık ve yenilikçilik,
Hesap verebilirlik,
Etik değerlere bağlılık,
Çağdaş bilimsel yaklaşım.