2021 Yılı BAP Projelerinin Öncelikli Alanları Listesi

06 Kasım 2020 Cuma

2021 yılı BAP Öncelikli Alan Araştırma Projeleri için, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 27.10.2020 tarih ve 2020/08 sayılı toplantısında alınan karar ile belirlenen öncelikli alanlar aşağıdaki gibidir;

  • Yenilenebilir enerji
  • Fındık araştırmaları  ve balıkçılık
  • Tıbbi araştırmalar, tanı kitleri ve kanser araştırmaları
  • Kadın, çocuk ve aile çalışmaları (şiddet vb)
  • Covid-19