2021 Yılı BAP Akademik Takvimi Duyurusu

06 Kasım 2020 Cuma

2021 Yılı BAP Akademik takvimi tablosu aşağıda sunulmuştur.
 
 
2021 YILI BAP PROJELERİNİN BAŞVURU TARİHİ
 
27 Ekim 2020 BAP Komisyonun toplanması ve Proje İlan kararının imzalanması
12 Kasım 2020 BAP ilanı için Rektörlük Makamından onay alınması
16 Kasım 2020 Proje başvurularının başlaması
31 Aralık 2020 Proje başvurularının son günü (İlgili Akademik Birimlerden projelerin BAP’a teslimi son günü)
11-22 Ocak 2021 Proje başvurularının ilgili ÖDK’larda değerlendirilmesi
28 Ocak 2021 Proje başvurularının BAP Komisyonunda değerlendirilmesi
17 Şubat 2021 Desteklenen projelerin Rektörlük Makamının onayına sunulması
22 Şubat 2021 Desteklenen projelerin kamuoyuna duyurulması
25 Şubat 2021-
25 Mart 2021
Desteklenen projeler sözleşmelerin imzalanması
01 Nisan 2021 Desteklenen proje ödeneklerinin kullanılmaya başlanması
29 Temmuz 2021 BAP Komisyonun toplanması ve İkinci Proje İlan kararının imzalanması